Borba protiv krivičnih dijela počinjenih iz mržnje

10 Juna, 2012 Kaznena djela počinjena iz mržnje, ugrožavaju same temelje društva. Zbog opasnosti koju ona predstavljaju, Misija OESS-a u Bosni I Hercegovini je, 2008. godine, udružila snage s...

Written by:

10 Juna, 2012 / Komentari isključeni za Borba protiv krivičnih dijela počinjenih iz mržnje

Vaša prava BiH – Studija besplatne pravne pomoći

20 Decembra, 2011 Neujednačenost i neefikasnost sistema besplatne pravne pomoći i potreba donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH. Bosna i Hercegovina je bez sumnje u konačnoj fazi...

Written by:

20 Decembra, 2011 / Komentari isključeni za Vaša prava BiH – Studija besplatne pravne pomoći

Analiza realizacije Projekta izgradnje Državnog zatvora

15 Decembra, 2011 Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini je izradio Analizu realizacije Projekta izgradnje Državnog zatvora. Ideja o gradnji zatvora na nivou države datira od kraja 2004....

Written by:

15 Decembra, 2011 / Komentari isključeni za Analiza realizacije Projekta izgradnje Državnog zatvora

Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH

15 Marta, 2011 Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH: Istraživanje javnog mnijenja na uzorku od 1000 građana BiH provedeno je u junu 2010. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje:...

Written by:

15 Marta, 2011 / Komentari isključeni za Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH

Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje

11 Juna, 2010 Ova brošura ima za cilj da pomogne policiji i tužiocima, zakonodavcima, lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama da bolje razumiju problem krivičnih djela počinjenih iz...

Written by:

11 Juna, 2010 / Komentari isključeni za Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje