Doprinosimo kreiranju demokratskog društva, uz puno poštivanje ljudskih prava!

22 Februara, 2017 / Komentari isključeni za Doprinosimo kreiranju demokratskog društva, uz puno poštivanje ljudskih prava!

Podrška demokratskim reformama u Bosni i Hercegovini kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva, uspostavu dijaloga sa svim akterima u ovom procesu, te nezavisno praćenje stanja ljudskih prava