Okrugli stol „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ / Round table „Hate Crime and Hate Speech“

Dana 14.09.2017. godine u hotelu „Grand“ u Sarajevu u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative (ADI), održan je okrugli stol na temu „Zločin iz mržnje i govor mržnje“. Cilj okruglog stola bio je jačanje kapaciteta učesnika/ca, kako bi mogli/e prepoznati, pratiti, djelovati i na adekvatan način izvještavati o govoru i zločinu počinjenim iz mržnje.
Predstavnici/ce vladinih i nevladinih organizacija, kao i obrazovnih institucija izrazili/e su svoju zabrinutost zbog sve više izraženog govora mržnje u svim sferama društva, te razmatrali/e o izazovima, načinima i modalitetima prevencije ovog problema u okviru polja svog djelovanja.

Okrugli stol održan je u okviru projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“.

Round table „Hate Crime and Hate Speech“

On September 14, 2017, the Association for Democratic Initiatives (ADI), in the Hotel „Grand“ in Sarajevo, held a round table on the topic “Hate Crime and Hate Speech”. The aim of the round table was to strengthen participants’ capacity to, in an adequate manner, identify, monitor, act and report on hate speech and hate crime.
Representatives of governmental and non-governmental organizations, as well as educational institutions, expressed their concern over the increasingly present hate speech in all spheres of society, and discussed the challenges, ways and modalities of preventing this problem within the scope of their work.

The round table was held within the project “Fighting against Hate Speech and Hate Crime”.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.