Projekat “Ljudska prava i biznis”

24 Juna, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Ljudska prava i biznis”

Projekti Vijesti

BCQ alat predstavlja efektivno i operativno sredstvo za samoprocjenu koje je dizajnirano namjenski za kompanije na Balkanu kako bi mogle obavljati svoje brojne funkcije poštujući principe ljudskih prava. HRCA Balkan alat je izrađen na osnovu već postojećeg alata: Procjene usklađenosti sa ljudskim pravima (Human Rights Compliance Assessment (HRCA) koji je pokrenut 2005. godine u okviru projekta Ljudska prava i biznis (Human Rights & Business Project (HR&BP) od strane Danskog instituta za ljudska prava. HRCA je sveobuhvatno i pouzdano sredstvo koje je rezultat šestogodišnjeg istraživanja i na čijem je razvoju učestvovalo preko 70 kompanija, 50 organizacija za ljudska prava i 35 međunarodnih eksperata iz oblasti ljudskih prava. HRCA je dizajniran kao interno sredstvo za samoprocjenu pomoću kojeg kompanije mogu upravljati rizicima u oblasti ljudskih prava i pratiti efektivnost njihovih politika koje se tiču ljudskih prava, te procedura i na kraju – performanci. Od pokretanja, u decembru 2005., preko 400 poslovnih i drugih organizacija iz 59 zemalja širom svijeta postale su registrovani  korisnici jednog ili više modula HRCA. Projekat Ljudska prava i biznis (HR&BP) ima uspostavljenu saradnju sa United National Global Compactom i njegovi članovi mogu koristiti HRCA kako bi pospiješili primjenu principa Global Compacta, te ga mogu koristiti kao okvir za izvještavanje o napredovanju.

Razvoj BCQ alata zasnivao se na procjeni rizika vezanih za društveno odgovorno poslovanje u zemljama regiona i uključuje aktivno učešće kompanija. Procjenu rizika su uradile respektabilne nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima i to:

  • Albanija, Albanski Centar za ljudska prava,
  • Bosna i Hercegovina, Asocijacija za demokratsku inicijativu Sarajevo,
  • Bugarska, Institut za vladavinu prava,
  • Kosovo, Asocijacija za demokratsku inicijativu Kosovo,
  • Makedonija, Asocijacija za demokratsku inicijativu Gostivar,
  • Srbija, Beogradski centar za ljudska prava