Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”

30 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”

Projekti Vijesti

ADI Sarajevo je bio učesnik radne grupe Euromediteranske mreže za ljudska prava (EMHRN) pod nazivom „Edukacija o ljudskim pravima i mladi”. Radna grupa na projektu „Edukacija o ljudskim pravima i mladi” djelovala je na promociji i jačanju ljudskih prava u Euromediteranskom regionu kroz teoriju i praksu u obrazovanju. To je zahtijevalo umrežavanje, partnerstvo i saradnju među aktivistima u domenu ljudskih prava i obrazovanja o ljudskim pravima u regionu. Radna grupa radila je na razvoju, širenju i evaluaciji informacija u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima, te vrijednostima, metodologijama i iskustvima.