Održan trening u okviru projekta JUP-BiH Jačanje uloge profesionalnih udruženja u pravosuđu u BiH

10 Februara, 2009 / Komentari isključeni za Održan trening u okviru projekta JUP-BiH Jačanje uloge profesionalnih udruženja u pravosuđu u BiH

Vijesti

U Mostaru je 05-07.02.2009. održan četvrti trening predstavnika/ca profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa (udruženja sudija, tužilaca, advokata, notara i medijatora) koji zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH, FBiH i RS čine fokalnu grupu za jačanje uloge udruženja u procesu reforme sektora pravosuđa.

Petnaest predstavnika/ca udruženja i Ministarstva pravde BiH imali su priliku diskutirati o preprekama svog aktivnijeg uključivanja u proces reforme, o suradnji između udruženja i vladinih institucija. Sudija Ustavnog suda FBiH g-din Faris Vehabović, predstavio je proces izrade strategije za reformu pravosuđa i predložio proaktivnu ulogu koju bi udruženja trebala imati u sistemu pravosuđa. Direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu g-din Saša Madacki je predstavio aktuelne načine umrežavanja u socijalne mreže kao i elemente koje je potrebno razraditi prilikom izrade Strategije virtualne prisutnosti udruženja.

G-đa Nina Karađinović i g-đa Šejla Mujanović su predstavile svoja pojedinačna istraživanja u oblasti kreiranja praktičnih politika sponzorirana od strane Fonda za otvoreno društvo.

Studija N. Karađinović pod nazivom «Uloga istraživanja u kreiranju politika krivične oblasti Poziv na uspostavljanje specijalizirane i nezavisne ustanove za istraživanje»

Studija Š. Mujanović pod nazivom «Kontinuirana edukacija sudija/sudaca suda BiH i tužilaca/tužitelja tužilaštva BiH: Korak prema efikasnom pravosuđu»

Trening je bio prilika da se razgovara o dosadašnjim rezultatima projekta, indikatorima uspjeha i publikaciji koja će uskoro biti štampana u sklopu projekta. Dogovoreno je da sljedeći radni sastanak fokalne grupe bude održan polovinom marta 2009.