Potpisan sporazum o učešću u Mreži organizacija civilnog društva

25 Januara, 2010 / Komentari isključeni za Potpisan sporazum o učešću u Mreži organizacija civilnog društva

Vijesti

Osnivački sastanak Mreže organizacija civilnog društva u sektoru pravde održan je 22.01.2010 u Sarajevu. Trideset organizacija civilnog društva iz BiH, profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija, imali su priliku detaljnije čuti o aktivnostima koje će se realizirati u okviru USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II. Organizacije civilnog društva su razmijenile informacije o svojim prošlim i trenutnim aktivnostima, postignućima kao i vizijama za zajednički rad u okviru mreže i prioritetnim pitanjima u oblasti vladavine zakona u BiH.

Prisutni predstavnici organizacija koje će učestvovati u redu Mreže su zaključili da je različitost među organizacijama dobra jer omogućuje interdisciplinarni pristup i međusobno nadopunjavanje. Neke od identifikovanih oblasti u kojima organizacije civilnog društva u budućnosti žele zajednički raditi su pristup pravdi, unaprijeđenje neovisnosti, odgovornosti i učinkovitosti pravosuđa, edukacija i informiranje javnosti o ulozi i radu pravosuđa, te tranzicijska pravda.