Projekat “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u proces praćenja i ocjene Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)”

10 Marta, 2010 / Komentari isključeni za Projekat “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za uključivanje u proces praćenja i ocjene Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)”

Projekti Vijesti

Potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u januaru 2010. godine, utvrđena je odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i ocjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH – Asocijacije za demokratske inicijative – ADI, Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine – HK BiH, Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biroa za ljudska prava Tuzla i Centra civilnih inicijativa – CCI.

Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces izvještavanja sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog, koordiniranog i efikasnog sistema pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH, potpuno usklađen sa EU standardima i najboljom praksom te garantuje vladavinu zakona.