USAID donirao 260 hiljada dolara nevladinim organizacijama u sektoru pravosuđa

24 Augusta, 2010 / Komentari isključeni za USAID donirao 260 hiljada dolara nevladinim organizacijama u sektoru pravosuđa

Vijesti

U okviru svog Projekta razvoja sektora pravosuđa (JSDP II), USAID je jučer donirao 260 hiljada dolara organizacijama civilnog društva u sektoru pravde, odnosno članicama Mreže pravde BiH (www.mrezapravde.ba).

Cilj dodijeljenih grantova je podrška većoj uključenosti civilnog društva u zagovaranju javnih politika, iniciranju zakonskih reformi i podizanju svijesti o vladavini zakona. Grantovi su dodijeljeni nevladinim organizacijama: Fondacija lokalne demokratije, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Centar za ljudska prava Mostar, Udruženje „Alternative“ Kakanj, Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, Balkanska istraživačka mreža u BiH (BIRN) i Biro za ljudska prava Tuzla.

Projekti podržani ovim grantovima će se implementirati do juna 2011. godine, a JSDP II će nastaviti rad na izgradnji kapaciteta svih članica Mreže pravde u saradnji sa Asocijacijom demokratskih inicijativa Sarajevo, koordinatorom Mreže pravde BiH.

USAID također kontinuirano podržava razvoj profesionalnog i nepristrasnog medijskog izvještavanja sa suđenja putem saradnje sa Balkanskom istraživačkom mrežom u BiH, kao i zagovaranje zakonskih reformi relevantnih za EU integracije putem saradnje sa Biroom za ljudska prava Tuzla.

USAID-ov petogodišnji JSDP II projekt, vrijedan 8 miliona dolara, u saradnji sa VSTV-om, Ministarstvom pravde BiH, sudovima i tužilaštvima, promovira nezavisnost i odgovornost pravosuđa, jačanje dijaloga između tri segmenta vlasti i poštivanje ustavnih uloga svakog od njih. JSDP II radi sa građanima i organizacijama civilnog društva, te zagovara jačanje pravosudnih institucija i veće učešće javnosti u promoviranju vladavine zakona.
Do danas, američka vlada, putem USAID-a obezbijedila je gotovo milijardu i po dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.