Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde – kreiranje i razvoj Mreže pravde u BiH II”

1 Augusta, 2010 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde – kreiranje i razvoj Mreže pravde u BiH II”

Projekti Vijesti

Svrha i ciljevi projekta: Podrška vladavini zakona i bolje javno razumijevanje problematike sektora pravde u BiH kroz povećano učešće organizacija civilnog društva u razvoju javnih politika u pravosuđu i pravnih inicijativa u BiH, te kroz povećan javni zahtjev za vladavinom zakona i povjerenja u pravosudne institucije u BiH u cilju promocije EU integracija u BiH. Razdoblje realizacije projekta: 20/08/2010 – 30/06/2011.

Očekivani rezultati:

 • Povećana svijest javnosti o pitanjima javne politike iz oblasti sektora pravde i podsticaj za daljnje provođenje reforme pravosuđa;
 • Povećana vidljivost Mreže pravde u BiH;
 • Povećana svijest o pitanjima ljudskih prava koja se odnose na sektor pravde i podsticaj za reforme;
 • Povećanje svijesti o UPP procesu i promocija ovog instrumenta u BiH;
 • Razvoj znanja i vještina članica-organizacija Mreže u oblasti istraživanja i analiza javnih politika sa povećanim kapacitetima za aktivno učešće u javnim debatama i uticajem na reformske procese u sektoru pravde;
 • Efikasna razmjena informacija između članica Mreže pravde;
 • Povećana samo-održivost Mreže pravde u BiH.

Planirane aktivnosti:

 • Organizovanje i održavanje sastanka MP posvećenog finalizaciji strateških dokumenata MP (oktobar 2010);
 • Organizovanje i održavanje sastanka MP posvećenog izradi Akcionog plana MP za 2011-2012 godinu (maj 2011);
 • Izrada i štampanje istraživačkog rada iz oblasti sektora pravde;
 • Izrada i štampanje izvještaja o provedbi UPP preporuka za BiH;
 • Održavanje dva okrugla stola i dvije press konferencije posvećene temama kojima će se baviti istraživački rad i UPP izvještaj;
 • Trening iz provođenja i pisanja istraživačkih radova iz oblasti javnih politika;
 • Program mentorisanja u provođenju i pisanju istraživačkih radova iz oblasti javnih politika; Trening iz fundraising-a;
 • Program mentorisanja iz fundraising-a;
 • Razvoj sadržaja web stranice MP, i promocija rada MP prema medijima i javnosti.

Više na www.mrezapravde.ba.