Predstavnici vladinog i nevladinog sektora zajednički razmatrali mogućnosti kreiranja mehanizama participatorne demokratije u oblasti sektora pravde u BiH

25 Septembra, 2010 / Komentari isključeni za Predstavnici vladinog i nevladinog sektora zajednički razmatrali mogućnosti kreiranja mehanizama participatorne demokratije u oblasti sektora pravde u BiH

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz financijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH, organizovala je 23. i 24. septembra 2010. godine dvodnevnu radionicu na temu „Izgradnja mehanizama participatorne demokratije u sistemu pravosuđa“ na Jahorini.

Kroz predavanja i rad u grupama predstavnici vladinog sektora i organizacija civilnog društva su zajednički razmatrali mogućnosti kreiranja i institucionalizacije mehanizama participatorne demokratije u sektoru pravde u BiH. U prvom dijelu radionice, Faris Vehabović, sudija Ustavnog suda FBiH, upoznao je učesnike sa djelovanjem reforme pravosuđa na pravosudne institucije u BiH, dok je nakon ove prezentacije Snježana Ivandić, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI), predstavila ostvarenu i predstojeću provedbu reformskih mjera i aktivnosti u sektoru pravde u BiH. Nakon ovih uvodnih prezentacija, Mirela Selmanović, projekt koordinator iz ADI-ja, ukazala je na aktivnosti organizacija civilnog društva u oblasti pravosuđa u BiH, nakon čega je Elma Demir, također projekt koordinator i istraživač iz ADI-ja, predstavila osnovne principe participatorne demokratije i različite kategorije mehanizama participatorne demokratije u sektoru pravde. Na kraju prvog dana radionice, Aleksandar Živanović, iz Udruženja medijatora BiH, moderirao je rad učesnika u grupama u kojima su učesnici razmatrali mogućnosti uspostavljanja različitih mehanizama participatorne demokratije u pravosuđu u BiH.

Drugi dio radionice započeo je prezentacijom Aleksandra Živanovića koji je predstavio je učesnicima primjere dobre prakse rada kada je u pitanju participatorna demokratija, i učešće civilnog društva u zaštiti ljudskih prava. Ahmet Salčin, iz udruženja Vaša prava BiH, također je predstavio primjere dobre prakse u oblasti pristupa pravdi. Radionica je završena radom u grupama u kojima su učesnici razmatrali mogućnosti primjene stečenog znanja u svom budućem radu.

Lista učesnika:

1. Aleksandar Živanović, Udruženje medijatora u BiH

2. Ahmet Salčin, Udruženje “Vaša prava BiH”

3. Alma Gutić, Ministarstvo pravde BiH

4. Branko Todorović, Helsinški odbor za ljudska prava RS

5. Danijel Malić, UG Plava sfera

6. Denis Telić, Centri civilnih inicijativa

7. Dušica Jović, Helsinški odbor za ljudska prava RS

8. Enes Šehic, VSTV BiH

9. Elma Demir, Asocijacija za demokratske inicijative

10. Esad Bečirović, Centar za razvoj civilnog društva u BiH

11. Faris Vehabović, Ustavni sud FBiH

12. Ferid Maleškić, Udruženje hranitelja u BiH

13. Ivica Čavar, Centri civilnih inicijativa

14. Jasmin Jašarević, Proni centar za omladinski razvoj

15. Jasminka Bratić, Ministarstvo pravosuđa HNK

16. Lejla Arnaut, NVO “Zemlja djece”

17. Majda Šalaka, VSTV BiH

18. Mirela Selmanović, Asocijacija za demokratske inicijative

19. Mladen Pejaković, Kazneno-popravni zavod Bijeljina

20. Sadeta Škaljić, Ministarstvo pravde BiH

21. Snježana Ivandić, Asocijacija za demokratske inicijative

22. Snježana Latinčić, Udruženje “Teodora”

23. Vaso Marinković, Kantonalno tužilaštvo Livno

24. Željko Bosnić, Opštinski sud u Bihaću