Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

31 Decembra, 2010 / Komentari isključeni za Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

Naše publikacije Publikacije Vijesti

Ovaj godišnji izvještaj OCD-a predstavlja nezavisnu procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 31. decembra 2010. godine. Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava te poznavanje problematike sektora pravde u BiH, navedene organizacije uključile su se u proces praćenja i procjene sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog i efikasnog sistema pravde u BiH odgovornog prema svim građanima Bosne i Hercegovine, te usklađenog sa njihovim potrebama. U tom pogledu, uspostavljanje mehanizma procjene i praćenja provedbe SRSP-a za organizacije civilnog društva je pokazatelj pozitivnih promjena i otvaranja institucija u sektoru pravde u BiH.

Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Godisnji-izvjestaj-organizacija-civilnog-drustva-SRSP-u-BiH-21-12-2010-godisnji