Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini

29 Aprila, 2011 / Komentari isključeni za Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini

Naše publikacije Publikacije Vijesti

U okviru projektnih aktivnosti Asocijacija za demokratske inicijative je pripremila i objavila kratku publikaciju pod nazivom Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, koja pruža uvid u različite vidove aktivnijeg angažmana organizacija civilnog društva u proces provedbe SRSP-a.

U prvom dijelu teksta, publikacija nudi kratki pregled SRSP-a, njenih strateških ciljeva, mandat institucija zaduženih za implementaciju SRSP-a, kao i nadzor nad provedbom zadatih mjera. U drugom dijelu publikacije nalazi se pregled do sada ostvarenih i provedenih aktivnosti, kao i procjena problema sa kojima se susreću institucije zadužene za provedbu mjera zadatih SRSP-om. U zadnjem poglavlju opisana je uloga organizacija civilnog društva i načini njihovog aktivnijeg angažmana u praćenju i procjeni provedbe SRSP-a. Publikaciju možete preuzeti na linku: Uloga-OCD-u-pracenju-SRSP-u-BiH