Šesta Konferencija ministara pravde u BiH: Usvojen polugodišnji Izvještaj organizacija civilnog društva

29 Jula, 2011 / Komentari isključeni za Šesta Konferencija ministara pravde u BiH: Usvojen polugodišnji Izvještaj organizacija civilnog društva

Vijesti

Na šestoj Konferenciji ministara u sektoru pravde 26.07.2011. usvojen je šestomjesečni Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (AP SRSP). Uprkos značajno izraženim političkim tenzijama prisutnim u prvih šest mjeseci 2011. godine, u sektoru pravde Bosne i Hercegovine ipak je uočen određeni napredak u implementaciji AP SRSP, jedan je od zaključaka ovog dokumenta. Uz konstataciju da se moglo i moralo uraditi daleko više, te izraženu nadu da će drugo polugodište donijeti intenziviranje reformskih procesa, nevladine organizacije (Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Udruženje „Vaša prava BiH“, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa) koje su se obavezale na sistematsko praćenje, ocjenu i izvještavanje o provedbi reformskih mjera i aktivnosti (AP SRSP) su u svom Izvještaju zatražili da se sa Konferencije pošalje nedvosmislena poruka svim domaćim institucijama da dosljedna i blagovremena implementacija AP SRSP nema alternativu ukoliko sektor pravde u BiH zaista želi pružiti doprinos u izgradnji evropske budućnosti građana BiH.

U cilju prevazilaženja uočenih prepreka i izazova u provedbi AP SRSP, organizacije civilnog društva su u Izvještaju ponudile i 45 preporuka oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te na poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH.

Podsjetimo, u februaru 2010. godine pomenutih pet partnerskih organizacija civilnog društva potpisale su Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa predsjedavajućim Konferencije ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Uspostavljeni mehanizam je jedinstven ne samo u BiH, već i u zemljama u okruženju, te se kao takav oslanja na najbolje prakse demokratskih društava zapadne Evrope u pogledu participativnog monitoringa i evaluacije javnih politika od strane organizacija civilnog društva.