Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

4 Jula, 2011 / Komentari isključeni za Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2”

Projekti Vijesti

Nakon upoznavanja studenata sa pojmom diskriminacije kroz prvu fazu projekta koji je Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo implementirala u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava, studenti su iskazali interes za nastavak rada na ovom problemu i upoznavanje studenata u drugim gradovima sa Zakonom o zabrani diskriminacije te činjenicom da se mnogi od svakodnevnih problema sa kojima se susreću, zapravo mogu podvesti pod pojam diskriminacije.

Iz tog razloga, rad na ovim problemima nastavljen je kroz drugu fazu projekta koju Asocijacija za demokratske inicijative također implementira u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava, a pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Ciljna grupa su mladi ljudi, studenti prava, političkih nauka, žurnalistike, ekonomije i sociologije koji dolaze sa univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Brčkom, Bihaću i Tuzli. Oni će biti u mogućnosti da svoje znanje o diskriminaciji primjene kroz veće i usmjerenije zalaganje za bolja rješenja u oblasti diskriminacije osoba sa invaliditetom na obrazovnim ustanovama.

Projekat ima za cilj pomoći studentima da shvate sve mehanizme za zaštitu koje Zakon omogućava, odnosno naučiti ih da pravilno tretiraju studente sa invaliditetom, prepoznaju kada diskriminacija nastane i budu dobro informisani o svojim zakonskim pravima, te o mogućim pravnim radnjama koje mogu poduzeti kako bi spriječili diskriminaciju ovakvih studenata. Studenti će se također animirati da poduzimaju više aktivnosti u javnom zagovaranju, a koje se tiču borbe protiv diskriminacije.

Osnovni cilj treninga jeste upoznati mlade ljude za Zakonom o zabrani diskriminacije, dok će glavni segmenti treninga biti:
1. Krivična djela počinjena iz mržnje
2. Praksa u sankcioniranju diskriminacije i kršenja ljudskih prava u BiH
3. Debata o diskriminaciji u lokalnoj zajednici
4. Domaća rješenja i pitanje harmonizacije zakona u oblasti diskriminacije
5. Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – javne politike
6. Razvijanje vještina mladih u zagovaranju – odnosi sa javnošću i promocija zaštite ljudskih prava.

Sve treninge će voditi istaknuti stručnjaci iz pravne oblasti djelovanja protiv diskriminacije (OSCE, Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine) kao i stručnjaci za pitanja istraživanja, zagovaranja i javnog djelovanja u polju ljudskih prava.