U Sarajevu održana završna Konferencija za mlade u borbi protiv diskriminacije

13 Decembra, 2011 / Komentari isključeni za U Sarajevu održana završna Konferencija za mlade u borbi protiv diskriminacije

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo i Inicijativa mladih za ljudska prava organizirale su završnu Konferenciju za mlade u borbi protiv diskriminacije, koja se održala u periodu 07.- 09.12.2011.godine u hotelu „Grand“ u Sarajevu.Konferencija je održana u sklopu projekta „Equality in Rights Programme – Antidiscrimination phase 2“ koji je finansijski podržan od strane Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Ideja vodilja Konferencije je bila okupiti mlade iz svih gradova u kojima su održane radionice (Banja Luka, Bihać, Brčko,Mostar, Sarajevo i Tuzla), pružiti im dodatno obrazovanje, prije svega se fokusirajući na direktni aktivizam na polju antidiskriminacije. Učesnici Konferencije su također posjetili i Parlament BiH, gdje su mirovne aktivističke organizacije kao neformalna Mreža za izgradnju mira, obilježile međunarodni Dan ljudskih prava sa velikom aktivističkom akcijom održanom na ulicama Sarajeva.
Program Konferencije započeo je predavanjem o debati, a predavački tim su činili: Anja Gengo, Marko Močević i Nikola Čvoro. Osnovna misao kojom su se učesnici vodili tokom ovog predavanja bila je „uspješnost debatiranja se svodi na uvjerljivo pridobivanje ljudi vašem stavu, a ne slijepo praćenje bilo kakvih pravila“. Predavači su nastojali učesnike upoznati sa pojmom debate, odnosno njenom osnovnom definicijom i značenjem, te ih upoznati sa vrstama debate.
Učesnicima je data mogućnost da simuliraju debatu na temu „Pozitivna diskriminacija“, dok su nakon toga diskutovali o uspjehu i poteškoćama sa kojima su se susreli. No, bez obzira na činjenicu da su se pojedini učesnici prvi put našli u ulozi debatanta, opšti zaključak je da su učesnici usvojili osnovne postulate dobrog vođenja debate.
Drugi dan Konferencije započeo je predavanjem g-dina Nedima Hogića na temu „Aktivizam u zagovaranju: Od inicijative do zakona – Parlamentarne procedure u Bosni i Hercegovini“. Kroz ovo predavanje učesnici su upoznati kako mijenjati i šta je bitno mijenjati u normi i na taj način stvoriti mehanizme zaštite ljudskih prava. Preko teorijskih činjenica i praktičnih iskustava u dvosatnom predavanju učesnici su mogli dobiti jasniju sliku i uvid u kompleksne procedure u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je nastavljena predavanjem Mashe Durkalić na temu „Aktivizam u praksi: LGBT aktivizam u Bosni i Hercegovini“, kroz koju je učesnicima pokušala otkloniti sve nedoumice koje se vezuju za LGBT populaciju.
G-din Kenan Efendić je kroz svoje izlaganje na teme „Aktivizam u medijama: Web- portal kao novi mediji u kampanji za ljudska prava“, te „Aktivizam u medijima: Nova internet javnost – Društvene mreže kao mehanizam širenja poruke“, ukazao na činjenicu da su internet portali jedni od rijetkih medija koji su još uvijek ostali nepristrasni i liberalizirani, te da će njihova moć tek doći do izražaja, budući da živimo u postindustrijskom društvu, čije se osnovne vrijednosti temelje na kibernetizaciji, automatizaciji i informacijskim tehnologijama.
Drugi dan Konferencije završen je radom u grupama na temu „Borba protiv diskriminacije u budućnosti: Kako postići veće rezultate i raditi na podizanju svijesti javnosti“, gdje su učesnici imali mogućnost da primijene znanja koja su stekli tokom proteklih terninga i sami pokušaju pronaći načine za ostvarenje zadatih ciljeva.
Treći dan Konferencije započeo je Okruglim stolom, čiji je moderator bila Snježana Ivandić Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo. Osnovni koncept bio je predstavljanje rezultata ankete o postojanju diskriminacije, gdje su ispitanici bili mladi ljudi u dobi od 18 do 30 godina starosti.
Nakon okruglog stola, učesnici su posjetili Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, kojima su se u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava organiziranog od strane Mreže za izgradnju mira, obratili predstavnici vlasti, civilnog sektora i međunarodnih organizacija.
Nakon posjete Parlamentarnoj skupštini, Inicijativa mladih za ljudska prava organizirala je i uličnu akciju na kojoj su učestvovali svi učesnici Konferencije. Aktivnosti su započele svečanim defileom kroz grad na potezu Vijećnica – BBI centar. Učesnici su nosili parole sa natpisima koji se tiču osnovnih ljudskih prava, predvođeni od strane Sarajevo Dram Orchestra.
Defile je privukao pažnju građana, ali i medija, pa su tim povodom učesnici uspješno podijelili promotivni materijal i letke projekta Antidiskriminacija. Nakon defilea, učesnici su gledali dokumentarne filmove koji su nastali u okviru projekta „Priče iz tranzicije“, a nakon filmova, održana je i predstava „Tamo je polje“- There is a field!.