Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini

30 Marta, 2012 / Komentari isključeni za Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini

Naše publikacije Publikacije Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije izradili su studiju slučaja ”Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa usektoru pravde u Bosni i Hercegovini”. S obzirom da bh. nevladine organizacije Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centri civilnih inicijativa (CCI) već treću godinu prate implementaciju segmenata Strategije za reformu sektora pravde u BiH, iste su u više navrata prepoznale manjak interesa predstavnika vlasti u smislu potrebe prevazilaženja problema nerazvijenosti kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika u institucijama širom BiH. Na temelju formalnih zahtjeva iz spomenutih strategija (Strategija za reformu javne uprave, te Strategija za reformu sektora pravde u BiH (SRSP)), kao i akcionih planova za implementaciju spomenute dvije strategije, u kojima su jasno navedeni ciljevi za uspostavu kapaciteta za kreiranje i analizu javnih politika, organizacije ADI i CCI su se opredijelile za izradu studije “Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u BiH”. Sadržaj studije slučaja možete preuzeti ovdje: Znacaj analitickog pristupa u formulisanju javnih politika_ADI i CCI