Sastanak OCDa sa predstavnicima Delegacije EK u BiH

4 Aprila, 2012 / Komentari isključeni za Sastanak OCDa sa predstavnicima Delegacije EK u BiH

Vijesti

Partnerske organizacije uključene u proces praćenja i ocjene provedbe SRSP -a u BiH, finansirane od strane Ambasade Velike Britanije, prisustvovale su 29.03.2012. godine sastanku u prostorijama Delegacije EK u BiH u Sarajevu.

Cilj sastanka je bilo pravovremeno informisanje o najnovijim dešavanjima po pitanju reforme pravosuđa u BiH, kroz provođenje procesa „Strukturiranog dijaloga za reformu pravosuđa u BiH“. Predstavnici Delegacije EK BiH, Julien Berthoud, Lucio Valerio Sarandrea i Drino Galičić, izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim praćenjem provedbe SRSP od strane prisutnih organizacija, te kvalitetom dobijenih preporuka iz ovih izvještaja.

Na početku sastanka OCD su dobile pregled sastanaka koje je imao direktor Pjer Mirel, Šef Delegacije/specijalni predstavnik EU prilikom svoje posjete Bosni i Hercegovini.

Također, tokom sastanka organizacije civilnog društva apelovale su na povećanju transparentnosti kompletnog procesa i redovnom izvještavanju bh. javnosti o realizovanim aktivnostima ključnih aktera u periodu između sastanaka Strukturiranog dijaloga. Naime, javnost Bosne i Hercegovine je upoznata sa detaljima koji oslikavaju rad tokom održavanja Strukturiranih dijaloga, ali nakon toga, pa do narednog sastanka skoro i da nema informacija o realizaciji dogovorenih zaključaka i implementiranih preporuka. Između ostalog, u konačnici ovog sastanka, OCD je dato na značaju na način da imaju ekskluzivno pravo obrazložiti i dostaviti prijedlog jedne teme za naredni Strukturirani dijalog u BiH koji će biti održan krajem juna 2012. godine. Posebno interesovanje članovi Delegacije evropske komisije u BiH izrazili su na zapažanja OCD u vezi sa nekonzistentnom i nekvalitetnom provedbom postojećih zakona o pružanju besplatne pravne pomoći na nivou entiteta Republike Srpske i kantona u Federaciji BiH čiji, parlamenti su usvojili pomenuti zakon.