Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011

14 Juna, 2012 / Komentari isključeni za Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2011

Ostale publikacije Publikacije Vijesti

Izvještaj se sastoji od šest dijelova: Ljudska prava u pravnim propisima – dopune u setu građanskih i političkih prava, koje će biti prezentirane u elektronskoj verziji i čitat će se zajedno sa izvještajem iz 2008. godine, dostupno na www.ljudskaprava.ba; Ekonomska i socijalna prava; Ljudska prava u medijima; Ljudska prava u svijesti građana i građanki Bosne i Hercegovine i Posebne teme, za koje je uredništvo smatralo da su od izuzetnog značaja za posmatranje u 2011., te Lista potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora koji se odnose na ljudska prava. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Ljudska_prava_u_BiH_2011