USAID dodijelio grantove članicama Mreže pravde u BiH i predstavio Priručnik za monitoring u sektoru pravosuđa

23 Oktobra, 2012 / Komentari isključeni za USAID dodijelio grantove članicama Mreže pravde u BiH i predstavio Priručnik za monitoring u sektoru pravosuđa

Vijesti

Dana 19. oktobar/listopad 2012. godine u zgradi UNITIC-a u organizaciji USAID-a održana je dodjela grantova i prezentacija Priručnika za monitoring u sektoru pravosuđa. Dodjeli grantova i prezentaciji prisustvovali su David Barth, direktor Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, kao i Gerald Meyerman, šef projekta USAID JSDP II.

Ovom prilikom Asocijaciji za demokratske inicijative dodijeljen je grant za realizaciju projekta: ”Plan za jačanje pravosudne zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN-ovog Univerzalnog periodičnog pregleda. Realizacija projekta će se provoditi u narednih 18 mjeseci tokom 2012 – 2014. godine.

Više o promociji Prirucnik za monitoring u sektoru pravosudja (B), kao i o drugim organizacijama članicama Mreže pravde kojim je dodijeljen grant možete pogledati na http://www.mrezapravde.ba/mpbh/latinica/vijest.php?id=213 organizacijama članicama mreže pravde

BHS verziju agende za navedeni događaj možete preuzeti ovdje: Agenda-BHS