Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda II (JSDP 2)”

15 Oktobra, 2012 / Komentari isključeni za Projekat “Proces jačanja sudske zaštite ljudskih prava u BiH kroz proces UN Univerzalnog periodičnog pregleda II (JSDP 2)”

Projekti Vijesti

U četvrtoj godini postojanja aktivnosti Mreže pravde, ADI u saradnji s Centrom za ljudska prava u Sarajevu će se fokusirati na jačanje aktivnosti MP, koje su se dokazale veoma uspješnim i jedinstvenim Mreži pravde. Te aktivnosti se odnose na aktivnosti Univerzalnog periodičnog pregleda (UPP) i zagovaračke aktivnosti vezane za provedbu konkretnih preporuka koje proizlaze iz Strukturiranog dijaloga EU o reformi sektora pravosuđa i provedbi pojedinih reformskih aktivnosti USAID JSDP-a II, koje se odnose na neovisnost i odgovornost pravosuđa.

Period implementacije projekta: 1/10/2012 – 31/03/2014

Projekat je podržan od strane USAID/Justice Sector Development Project 2.