Održana radionica ”Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje: Strategija Praćenja, zagovaranja i vođenja sudskog postupka”

7 Decembra, 2012 / Komentari isključeni za Održana radionica ”Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje: Strategija Praćenja, zagovaranja i vođenja sudskog postupka”

Vijesti

U periodu 28. – 30.12.2012. godine, u hotelu „Termag“ na Jahorini, održana je radionica ”Krivična djela počinjena iz mržnje i govor mržnje: Strategija Praćenja, zagovaranja i vođenja sudskog postupka”. Radionica je organizovana od strane međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders  i OSCE-a u BiH.

Cilj treninga je da izgradi kapacitete lokalnih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava  kako bi na lakši i konzistentniji način mogli da se bore protiv djela počinjenih iz mržnje te govora mržnje.

U toku treninga NVO su prepoznale potrebu za uspostavljanjem koalicije koja će na sistematičan način pratiti i izvještavati javnost o govoru mržnje i djelima koja su počinjena iz mržnje kako bi ista djela mogla biti procesuirana pred sudom.

Radionici su prisustvovali partneri Civil Rights Defenders iz BiH, a predavači su bili predstavnici Međunarodnih i domaćih NVO (ODIHR, OSCE BiH, MANEO, In IUSTITIA, INTERIGHTS, ARTICLE 19, RAK, Internews) , te sutkinja Osnovnog suda u Srebrenici. Koji su putem prezentacija učesnicima predstavili rad svojih organizacija na teme: Krivična djela počinjena iz mržnje i pregled incidenta, vođenje sudskog postupka, Evropski sud za ljudska prava….

Dnevni red radionice možete preuzeti ovdje: Workshop-on-Hate-Crimes-and-Hate-Speech_draft-agenda-1