Potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku i Mreže pravde o partnerstvu u procesu izrade, donošenja i primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

6 Februara, 2013 / Komentari isključeni za Potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku i Mreže pravde o partnerstvu u procesu izrade, donošenja i primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

Vijesti

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), Ministarstvo pravde BiH i Mreža pravde obavještavaju javnost da je u utorak, 05. februara 2013. godine upriličeno potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku VSTV i Ministarstva pravde BiH i Mreže pravde o zajedničkom radu na usvajanju i implementaciji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH.

Ovim potpisom se VSTV, Ministarstvo pravde i organizacije civilnog društva okupljene u Mrežu pravde, obavezale su se da će zajedno raditi na definiranju i rješavanju potrebe za besplatnom pravnom pomoći u BiH s ciljem usvajanja i implementacije Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH (BPP).

Zajedničku izjavu o potpisanom pismu, ciljevima i značaju ovog sporazuma za saradnju vladinog i nevladinog sektora dao je ministar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Bariča Čolak i predstavnica Mreže pravde, Snježana Ivandić uoči početka zakazane 9. ministarske konferencije.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi omogućio svim njenim građanima jednak pristup sudu i pravdi. Istovremeno, kreiranje funkcionalnog sistema u pružanju besplatne pravne pomoći u krivičnim, građanskim i upravnim postupcima na svim nivoima u BiH, predstavlja jedan je od osnovnih strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Novouspostavljeni mehanizam partnerstva između vladinog i nevladinog sektora u narednom periodu će dati neprocjenjiv doprinos na jačanju vladavine zakona u BiH te biti okosnica za vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.

Prve aktivnosti koje će Forum za zajedničku politiku i članice Mreže pravde poduzeti su: analiza postojećih mehanizama besplatne pravne pomoći u BiH, istraživanje međunarodnih standarda iz ove oblasti, edukacija građana te monitoring parlamentarne procedure usvajanja Zakona.

Forum za zajedničku politiku je tijelo koje se sastoji od predstavnika Ministarstva pravde BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, formirano sa ciljem postizanja bolje koordinacije, unapređenje politika i ubrzanje razvoja reformi u sektoru pravde.

Mreža pravde u BiH je mreža 64 organizacije civilnog društva koja kroz partnersko djelovanje i saradnju radi na informiranju, obrazovanju i zastupanju interesa građana i građanki u sektoru pravde.

Dokument saopšenja za medije možete preuzeti ovdje: Saopstenje-MP-4feb13