Najava događaja – Okrugli stol „Smanjenje fragmentiranosti pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema“

12 Aprila, 2013 / Komentari isključeni za Najava događaja – Okrugli stol „Smanjenje fragmentiranosti pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema“

Vijesti

29. aprila, 2013. godine u konferencijskoj sali hotela „Grand“ u Sarajevu će se održati okrugli stol na temu „Smanjenje fragmentiranosti pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema“.

Okrugli stol organizira Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centar za ljudska prava u Sarajevu u ime Mreže pravde u BiH – neformalne mreže koja okuplja 64 ne-vladine organizacija koje djeluju u sektoru pravde – uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II. Okruglom stolu će prisustvovati vodeći predstavnici sudske i izvršne vlasti kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija u BiH.

Cilj Okruglog stola je da kroz prezentaciju analize postojećeg zakonskog okvira za finansiranje pravosuđa u FBiH i prateću diskusiju učesnici identifikuju ključne nedostatke i probleme u postojećem pravnom okviru te ponude moguća rješenja koja bi u što skorije vrijeme dovela do smanjenja fragmentiranosti pravosuđa te uspostave efikasnog pravosudnog sistema u FBiH.

Ovaj okrugli stol predstavlja nastavak aktivnosti koje Forum za zajedničku politiku[1] i članice Mreže pravde poduzimaju po potpisivanju pisma obaveze[2], a u cilju jačanja partnerstva između vladinog i nevladinog sektora  koji će u budućnosti biti okosnica za vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.

Dnevni red okruglog stola možete preuzeti ovdje: Dnevni-red-29042013


[1] Forum za zajedničku politiku je tijelo koje se sastoji od predstavnika Ministarstva pravde BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, formirano sa ciljem postizanja bolje koordinacije, unapređenje politika i ubrzanje razvoja reformi u sektoru pravde.

[2] 05. februara 2013., uprilično je potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku i Mreže pravde o zajedničkom radu na usvajanju i implementaciji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH.