U Parlamentu FBiH počeo je proces prijava nevladinih organizacija (NVO) u bazu podataka

22 Aprila, 2013 / Komentari isključeni za U Parlamentu FBiH počeo je proces prijava nevladinih organizacija (NVO) u bazu podataka

Vijesti

U cilju omogućavanja što ranijeg uključenja organizacija civilnog društva u zakonodavni proces i kreiranja Parlamentarnog registra nevladinih organizacija (NVO) u Parlamentu Federacije BiH počeo je proces prijava u ovu bazu podataka. 

Proces prijava upriličen je u ponedjeljak, 22.04.2013. godine u punom amfiteatru Parlamenta FBiH, pred delegatima i zastupnicima oba doma i u prisustvu predstavnika šezdesetak organizacija civilnog društva iz cijele BiH. Nakon uvodnog dijela ceremonije  prisutnima je pokazna prezentacija registra, kao i proces prijave Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva u registar NVO-a.

Parlamentarni registar NVO kreiran je u saradnji Parlamenta Federacije BiH sa ADI-jem i USAID-ovim Projektom jačanja parlamenta u BiH, koji je omogućio izradu softverske aplikacije za ovu bazu podataka.

Prijava u Parlamentarni registar NVO, putem internetskih stranica oba doma Parlamenta FBiH, omogućit će nevladinim organizacijama iz cijele zemlje da ključne informacije o njihovim poljima interesa i djelovanja budu u parlamentarnoj bazi podataka. Pomoću ove baze podataka zastupnici i službenici Parlamenta Federacije BiH će na jednom mjestu imati pregled svih prijavljenih NVO-a. Cilj ove baze podataka je da omogući zastupnicima i službenicima Parlamenta Federacije BiH lakši odabir organizacija kao mogućih partnera za saradnju pri izradi zakona, organiziranju javnih rasprava i sličnih aktivnosti, u skladu s preporukama Vijeća Europe i poslovnicima oba doma Parlamenta FBiH.