Aktivna pomoć – Tri A za građane

28 Maja, 2013 / Komentari isključeni za Aktivna pomoć – Tri A za građane

Vijesti

Devet organizacija okupio je zajednički zadatak – da prošire koncept savjetovališta građana na Zapadni Balkan i Tursku pružajući direktnu pomoć pojedincu u vidu informacije, savjeta ili aktivne pomoći. Ova savjetovališta su i važan izvor saznanja o stvarnim potrebama i problemima društva što im omogućava da utiču na državne politike. Početni zadatak je da se ustanovi gdje su danas po pitanju savjetovališta građana Srbija, Kosovo, Hrvatska, BiH i Turska.

Istraživanje koje je započelo anketom treba da bude shvaćeno kao pomoć građanima, ali i samim organizacijama, jer će formirati bazu „savjetovališta”. Na osnovu svojevrsnih mapa mogućnosti i stanja biće urađena studija primjene postojećih uspješnih modela savjetovališta u zemljama Zapadnog Balkana. Regionalno partnerstvo će objaviti poziv za finansiranje projekata za organizacije koje žele da dodaju dimenziju savjetovalšta u svom radu. Sprovođenje ovih projekata vršiće se kroz tvining aranžmane u okviru partnerstva: Rumunija – Hrvatska i Kosovo, Velika Britanija – Turska i Srbija, Irska i Bosna i Hercegovina. Broj obraćanja građana organizacijama civilnog društva obradiće deset pilot-organizacija. Ti podaci bi trebalo da ukažu na potrebu ustanovljenja savjetovališta. Savjetovališta građana koja će nastati u okviru ovog projekta trebalo bi da budu održiva i trajno aktivna, a u tome će im punu podršku dati partnerske organizacije poput YUCOMa, koji ima petnaestagodšnje iskustvo u pružanju pravnih savjeta.

Organizacije koje realizuju projekat „Tri A za građane” su : European Citizen Action Service (ECAS) – Belgija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Hrvatska, Asocijacija za demokratske inicija-tive – BiH, Program građanskih prava Kosova, Law Centres Federation (LCF) – Velika Britanija, Komitet pravnika za ljudska prava Srbija (YUCOM), National Association of Citizens Advice Bureaux – Rumunija, National Association of Citizens Information Services – Irska, Association of Civil Society Development Centre – Turska.