POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA (CFP) – Trostruko A za građane, pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći (Triple A)

15 Jula, 2013 / Komentari isključeni za POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA (CFP) – Trostruko A za građane, pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći (Triple A)

Vijesti

Organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini  su pozvane da dostave svoje projektne prijedloge koji se tiču razvoja informacija, savjeta, aktivne pomoći ili zagovaranja servisa koji su besplatni i otvoreni za sve  građane.

Cilj projekta je: jačanje uloge civilnog društva u procesu pozivanja vlada/vlasti na odgovornost kroz povezivanje sa građanima te iznalaženje optimalnog modela koji bi bio u službi građana, a koji bi omogućio pristup informacijama, obezbijedio pravovremene i tačne savjete te dao pomoć u vidu zastupanja.

Projekat “Trostruko A” se sprovodi u zemljama zapadnog Balkanu (Hrvatskoj, Bosni i Hercegovina, Srbiji i Kosovu) i Turskoj. Konzorcijum organizacija zadužen za sprovođenje projektnih aktivnosti obezbijedio je grant od 100 000 Eura, za implementaciju deset projekata (2 projekta po jednoj zemlji). Visina individualnog granta iznosi 10.000 Eura.

Vaše projektne prijedloge na englekom jeziku možete dostaviti do 21. avgusta 2013. godine na sljedeću adresu: snjezana@adi.org.ba

Uputstva i smjernice za dostavu Vaših projektnih prijedloga možete preuzeti ovdje: Poziv za prijavu projekata Triple A, ANNEX-B, Budget_template2