Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

16 Jula, 2013 / Komentari isključeni za Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Ostale publikacije Publikacije Vijesti

Dodatak trećem Alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje: Dodatak 3. Alternativnom izvjestaju o implementaciji CEDAW Konvencije