Održane konsultacije o Prednacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH

4 Februara, 2014 / Komentari isključeni za Održane konsultacije o Prednacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH

Vijesti

U organizaciji MInistarstva pravde Bosne i Hercegovine 4. februara 2014. godine održane su konsultacije o Prednacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Na konsultacijama su učestvovali članovi Foruma za zajedničku politiku (Ministarstvo pravde BiH i Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine), koji je formiran sa ciljem postizanja bolje koordinacije unapređenja politika i ubrzanje razvoja reformi u sektoru pravde, kao i četiri nevladine organizacije članice Mreže pravde (Asocijacija za demokratske inicijative, Fondacija Lokalne demokratije, Udruženje Vaša prava BiH, Udruženje sudija u BiH) potpisnice pisma obaveze sa Forumom za zajedničku politiku, kojim se obavezuju na zajednički rad na usvajanju i implementaciji Zakona i besplatnoj pravnoj pomoći BiH.Također, na Konsultacijama su učestvovali i predstavnici kantonalnih Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći i predstavnica Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Republke Srpske, te predstavnici JSDP II.

Prisutnima su se obratili gospodin Srđan Radulj, zamjenik ministra pravde BiH, gospođa Milana Popadić, pomoćnica ministra pravde BiH i gospodin Niko Grubešić, pomoćnik ministra pravde BiH, te Elmerina Ahmetaj Hrelja i Muhamed Sušić, predstavnici USAID-a JSDP II.