Prvi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

1 Aprila, 2014 / Komentari isključeni za Prvi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Vijesti

AIRE centar i Civil Rights Defenders u partnerstvu sa Vladom Crne Gore 28. i 29. marta 2014. godine u Budvi su organizovali “Prvi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu”.

Na Forumu su učestvovali sudije predstavnici Evropskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda i Ustavnog suda zemalja regiona, predstavnici akademija i institucija za pravosudnu obuku, vladini agenti pred sudom u Strazburu, kao i predstavnici nevladinih organizacija i pravni stručnjaci iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i  Crne Gore.

Cilj foruma bio je promocija Evropske konvencije o ljudskim pravima u regiji, poboljšanje regionalne saradnje i unaprjeđenje Evropskih integracija. Tokom dvodnevnog održavanja Foruma učesnici su imali priliku da u plenarnim raspravama diskutuju o implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima sa domaćim sudijama, te da identifikuju ključne prepreke za efikasniju implementaciju Konvencije, kao i da uspostavom regionalne saradnje učesnici uče jedni od drugih kako bi na osnovu drugih iskustava efikasnije radili na prevladavanju tih prepreka.

Na Forumu je govoreno i o značaju sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou, te je predstavljena Evropska baza podataka ljudskih prava za Jugoistočnu Evropu, koja će doprinijeti jačanju primjene Konvencije na nacionalnom nivou.

Na Forumu je učestvovala i predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative.