Izvještaj Mreže pravde u Bosni i Hercegovini za 2. Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

15 Marta, 2014 / Komentari isključeni za Izvještaj Mreže pravde u Bosni i Hercegovini za 2. Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ispunila obećanja:

Mreža pravde dostavila izvještaj o stanju ljudskih prava u BiH UN Vijeću za ljudska prava.

Izvještaj u PDF formatu možete u cijelosti preuzeti ovdje: UPPizvjestajMPetitedNoTCBHS

Na osnovu 4-godišnjeg perioda tokom kojeg je praćena provedba preporuka koje su vlasti Bosne i Hercegovini dobile od strane UN Vijeća za ljudska prava u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda, Mreža pravde pripremila je izvještaj o nivou zaštite ljudskih prava u BiH i dostavila isti UN-u. Bosna i Hercegovina će biti predmet pregleda krajem ove godine, a pomenuti izvještaj će biti razmatran zajedno sa izvještajem koji će dostaviti Vijeće ministara BiH odnosno Parlamentarna skupština BiH.

U svom izvještaju Mreža pravde ukazuje na propuste vlasti u posljednje četiri godine, te zaključuje da je zabilježen veoma ograničen ili nikakav progres implementacije preporuka od strane države i njenih tijela, a koje za cilj imaju efikasniju zaštitu prava svih građana u BiH. Kao posebno problematična pokazala se primjena zakona u praksi te nedostatak primjene zakona koji štite ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima. Neujednačenost zakona između različitih jurisdikcija u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan izvor diskriminacije s obzirom da ovakvim pristupom različite teritorijalne jurisdikcije garantuju različita prava građanima, kao i kriterije i procedure u ostvarivanju istih zavisno od mjesta gdje žive ili rade. Time je pravo na jednak pristup pravdi ugroženo, a sam pristup pravima kao i sudu uveliko je određen socijalnim statusom pojedinca zbog nepostojanja usklađenog i funkcionalnog sistema besplatne pravne pomoći.

Mreža pravde tvrdi da nedostatak implementacije UPP preporuka u BiH je direktan rezultat a) nepostojanja političke volje predstavnika vlasti da se ozbiljno posvete reformskim procesima kao i b) loše koordinacije između nadležnih institucija u prevenciji i sankcionisanju učestalih kršenja ljudskih prava u zemlji.

Pomoću ovog međunarodnog mehanizma Mreža pravde nastoji da ostvari demokratski pritisak na donosioce odluka da se ozbiljnije posvete reformskim procesima i time omoguće uspostavljanje funkcionalnog političkog i pravnog sistema u BiH.

Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je neformalna mreža 64 nevladine organizacije formirana u januaru 2010. godine kako bi pružala podršku razvoju efikasnog, neovisnog i odgovornog pravosudnog sistema u cilju efikasnije zaštite ljudskih prava i uspostavljanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.