Okrugli stol „Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u Federaciji BiH“

28 Aprila, 2014 / Komentari isključeni za Okrugli stol „Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u Federaciji BiH“

Vijesti

25. aprila 2014. godine u Sarajevu je održan okrugli stol na temu „Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u FBiH“. Okrugli stol su organizovali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centar za ljudska prava u Sarajevu u ime Mreže pravde u BiH – neformalne mreže koja okuplja 64 nevladine organizacije koje djeluju u sektoru pravde – uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II.

Održavanje okruglog stola predstavljao je nastavak inicijative USAID JSDP II u svrhu unapređenja koordinacije i saradnje između institucija sektora pravde, organizacija civilnog društva i drugih zainteresiranih stručnjaka, a u skladu sa ciljevima Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP). Ujedno, ovaj okrugli sto je uključio i dalji rad USAID JSDP II na jačanju mehanizma saradnje i koordinacije ministarstava pravde u Federaciji BiH. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici VSTV BiH, MP BiH, sudske i izvršne vlasti, kantonalnih  ministarstava pravde, predstavnici Foruma za zajedničku politiku,  kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija u BiH. Tokom okruglog stola predavači su imali izlaganja na teme: „Uspostava jedinstvenog sistema financiranja pravosuđa u FBiH“ – Samra Šuškić Bašić; „Trenutno stanje u finansiranju pravosuđa u FBiH i BiH – Damir Balić, VSTV; Suradnja institucija i NVO u sektoru pravosuđa, izazovi i mogućnosti – Snježana Ivandić, ADI; te Nazif Hasanbegović na temu „Unaprjeđenje komunikacijskih vještina kao jedan od stubova za dalje zagovaranje uspostave jedinstvenog sistema financiranja pravosuđa u FBiH“. Plan rada možete preuzeti ovdje: Program-rada-Okrugli-sto-25042014