Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine – Centar za sudsku dokumentaciju

3 Oktobra, 2014 / Komentari isključeni za Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine – Centar za sudsku dokumentaciju

Vijesti

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

U bazi je trenutno dostupno 10 232 odluka, od čega je 6 207 odluka iz građanske oblasti, 3 093 iz krivične oblasti, te 932 iz upravne oblasti. Odluke se mogu pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretraga se može vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

Za dodjelu korisničkog imena i lozinke, možete kontaktirati Centar za sudsku dokumentaciju putem mail-a: vstv.csd.info@pravosudje.ba.

Vijest preuzeta sa web portala https://csd.pravosudje.ba/.