PRAVNI SAVJETNIK / ADVOKAT ZA ŽRTVE ZLOČINA IZ MRŽNJE

4 Maja, 2015 / Komentari isključeni za PRAVNI SAVJETNIK / ADVOKAT ZA ŽRTVE ZLOČINA IZ MRŽNJE

Vijesti

U okviru projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) ima mogućnost da u periodu od februara do decembra 2015. godine angažuje pravnog savjetnika/advokata za žrtve zločina iz mržnje.

Pravni savjetnik/advokat će raditi tokom 11 mjeseci provedbe projekta. S obzirom da je iznos novca ograničen pomoć će se dati u odabranim slučajevima gdje je to najpotrebnije. Zastupanje žrtve na sudu i pisanje potrebnih podnesaka za sudove će biti prioritet.

ADI će pružati i on-line savjetovanje koje će biti dostupno svaki dan. On-line savjetovanje će uključivati:

  • Pružanje informacija žrtvi / svjedoku gdje i kako se može prijaviti počinjeni zločin iz mržnje,
  • Koja su pravna sredstva u slučaju zločina iz mržnje,
  • Koje su institucije koje imaju mandat i koje su odgovorne za zaštitu ljudskih prava.

Pravni savjetnik/advokat će biti angažovan uz finansijsku pomoć Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.