Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika

27 Maja, 2015 / Komentari isključeni za Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika

Vijesti

Iako je zakonom zabranjena protusindikalna diskriminacija protiv masovnog kršenja prava radnika u BiH vlasti nisu izricale sankcije poslodavcima koji su ometali sindikalno organiziranje radnika. Primjeri kršenja prava na sindikalno organiziranje mogu se naći gotovo svakodnevno i u 2014. godini dio sindikata je izvijestio da su poslodavci prijetili radnicima otkazom ako se priključe sindikatu. U tri slučaja koja su prijavljena poslodavci su otpustili sindikalne vođe zbog njihovih aktivnosti. Također, poslodavcima koji su sprečavali radnike da se sindikalno organizuju nisu izricane novčane kazne.

Broj slučajeva mobinga i seksualnog uznemiravanja na poslu je u odnosu na prethodnu godinu porastao. Prema izvještaju Ombudsmena za 2014. godinu diskriminacija je najraširenija u postupku zapošljavanja, a u manjoj mjeri i u sustavu plaća i jednakih uvjeta za rad i napredovanje. Nepovoljnim uvjetima rada izloženi su i muškarci i žene, no žene su ipak izloženije različitim oblicima nepovoljnog postupanja na radnom mjestu. U praksi ne postoje pravne i tehničke prepreke koje bi sprečavale radnike da podnesu tužbu protiv poslodavca. Istovremeno visoka stopa nezaposlenosti, strah od gubitka posla i visok stepen nepovjerenja građana u rad pravosuđa u BiH predstavlja jedan od razloga što radnici ne prijavljuju veći broj slučajeva.

Suzbijanje diskriminacije u području zapošljavanja i rada je sve češća tema u javnosti u Bosni i Hercegovini. Predstavnici sindikata ističu da su oni svjesni problema s kojima se radnici susreću i da će u narednom periodu ulagati dodatne napore kako bi na adekvatan način zaštitili radnike od svih oblika diskriminacije. Jedan broj sindikata u BiH ima pravne službe koje članovima sindikata pružaju pravne savjete. U Republici Srpskoj postoji besplatna pravna pomoć za članove Saveza sindikata RS u vidu službe koja djeluje od 2005. godine. SSSBiH ima pravnu službu koja pruža informacije i savjete, a po potrebi i zastupa stranku pred sudom, a članice SSSBiH koriste njihovu pravnu službu. Najsnažniji sindikati su oni koji okupljaju radnike u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Takozvani “mali sindikati“ nemaju svoje pravne službe i oslanjaju se isključivo na pomoć krovnih sindikata. Kako bi se radnici adekvatno zaštitili od diskriminacije u narednom periodu neophodno je analizirati rasprostranjenost ove pojave, te raditi na razvoju javnih politika koje će sankcionisati ovu negativnu pojavu.

Asocijacija za demokratske inicijative u okviru projekta „Jednakost za sve – Koalicija civilnog društva protiv diskriminacije“ uz tehničku pomoć USAID-a i „Fonda otvoreno društvo BiH“, a u suradnji s organizacijama Mediacentar, Vaša prava, Analitika i Prava za sve, Vas ovim putem poziva da se uključite u istraživanje o primjeni Zakona o diskriminaciji u zaštiti radničkih prava i doprinesete istom popunjavanjem jednostavnog Upitnika.

Upitnik za radnike u elektronskoj verziji možete popuniti na sljedećoj web stranici:

https://www.surveymonkey.com/r/BHB8LGX

Upitnik za sindikate u elektronskoj verziji možete popuniti na sljedećoj web stranici:

https://www.surveymonkey.com/r/BSK79YV