Održana druga radionica u Tuzli za predstavnike/ce sindikata u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

11 Oktobra, 2015 / Komentari isključeni za Održana druga radionica u Tuzli za predstavnike/ce sindikata u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

Vijesti

U Tuzli, 10. i 11.10.2015. godine održana je druga radionica za sindikalne predstavnike/ce u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”. Na radionici je prisustvovalo 22 predstavnika/ca iz 20 sindikata.

Radionicu je organizirala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici/ce sindikata – pravnih službi sindikata, osobe kojima se radnici najčešće obraćaju za savjet u okviru sindikata. Cilj dvodnevne radionice bio je podizanje svijesti članova/ica sindikalnih udruženja o oblicima i načinu diskriminacije sa kojima se radnici/ce susreću te naglašavanje povezanosti između ZZD i sindikalnih prava, razmjena informacija i dosadašnjih iskustava među sudionicima/cama o načinu zaštite radnika/ca od diskriminacije, te iniciranju zajedničkih aktivnosti za uspostavu efikasnijeg sistema zaštite radnika/ca korištenjem postojećih mehanizama za zaštitu od diskriminacije.