Pravna pomoć i odbrana po službenoj dužnosti

18 Januara, 2016 / Komentari isključeni za Pravna pomoć i odbrana po službenoj dužnosti

Vijesti

15. januara 2016. godine, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative je ispred organizacija civilnog društva učestvovala na sastanku Upravnog odbora projekta Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava. Ovaj trogodišnji program je iniciran i implementiran od strane ABA ROLI-ja, (American Bar Association Rule of Law Initiative) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Svrha projekta je unapređenje vladavine prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji kroz izgradnju mehanizama za suradnju i razmjenu najboljih praksi, alata i znanja između advokatskih komora u regionu i organizacija civilnog društva koje u fokusu svog rada imaju sektor pravosuđa.

Neki od ciljeva programa su: unaprijediti kapacitete advokatskih komora kako bi bolje služile svojim članovima i građanima, te unaprijediti položaj advokata u društvu kroz građanski angažman i promicanje pro bono usluga od strane pravne struke.

Kao član radne grupe „Pravna pomoć i odbrana po službenoj dužnosti“ ADI ima priliku da ukaže na manjkavosti postojećeg sistema besplatne pravne pomoći, uloge i angažmana advokata u BiH.

Naše preporuke i sugestije se temelje na nalazima izvještaja “Pristup informacijama, savjetima i besplatnoj pravnoj pomoći u BiH”, te zagovaračkom planu koji su dio aktivnosti projekta Trostruko A.