Konferencija „Zvono za promjene“ održana je u Sarajevu, 02.02.2016. godine

2 Februara, 2016 / Komentari isključeni za Konferencija „Zvono za promjene“ održana je u Sarajevu, 02.02.2016. godine

Vijesti

Učesnici konferencije „Zvono za promjene“, predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija, poslovnih udruženja, profesionalnih stručnih udruženja i drugih udruženja i organizacija civilnog društva, pokrenuli su prema Vijeću ministara BiH novu civilnu inicijativu za ubrzanje procesa izgradnje funkcionalnog dijaloga Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom. Konferencija je održana u Parlamentu BiH, a uvodni govor je dao Premijer BiH, gospodin Denis Zvizdić. Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative, Snježana Ivandić Ninković je zajedno sa predstavnikom Ministarstva pravde BiH, gospodinom Nikom Grubešićem učestvovala kao panelistica na temu „Proces javnih konsultacija i uloga i položaj organizacija civilnog društva u procesu donošenja javnih politika“. Na primjeru koji se odnosi na dosadašnji proces donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ukazala je na sve pozitivne i negativne strane postojećeg sistema i prakse provođenja javnih konsultacija. Također je iskoristila priliku da uputi poziv predstavnicima zakonodavne vlasti u BiH za što skorije usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će zadovoljiti evorpske i međunarodne standarde i praksu u oblasti besplatne pravne pomoći.