Okrugli sto „Borba protiv diskriminacije i besplatna pravna pomoć“, Zenica, 8. februar 2016.

9 Februara, 2016 / Komentari isključeni za Okrugli sto „Borba protiv diskriminacije i besplatna pravna pomoć“, Zenica, 8. februar 2016.

Vijesti

Na okruglom stolu koji je održan u Zenici 8. februara 2016. godine u organizaciji Centra za pravnu pomoć ženama Zenica prezentirana su iskustva nevladinih organizacija, davalaca savjeta informacija i besplatne pravne pomoći u BiH u pogledu pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije, te načinom podnošenja kolektivne tužbe u sistemu zaštite od diskriminacije. Učesnici su bili predstavnici/ce Institucije ombudsmena, pravosuđa, centara za socijalni rad, obrazovnih institucija, ministarstva pravde Zeničko-dobojskog kantona, organizacija civilnog društva i medija. Predstavnici organizacije Vaša prava BiH i Asocijacije za demokratske inicijative su učestvovali u prezentaciji i diskusiji na teme uloge i pozicije NVO u sistemu besplatne pravne pomoći.

Centar za pravnu pomoć ženama (CPPZ) Zenica je organizacija civilnog društva koja od 1996. godine kontinuirano pruža besplatnu pravnu pomoć ženama, s akcentom na žene preživjele nasilje u porodici, socijalno ugrožene žene, žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa, invalitkinje i druge žene kojima su prava ugrožena ili su izložene diskriminaciji.