Treći regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Evropu

21 Marta, 2016 / Komentari isključeni za Treći regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Evropu

Vijesti

18. i 19. marta 2016. godine, predstavnice Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) su učestvovale na Trećem regionalnom forumu vladavine prava za jugoistočnu Europu, održanog u Sarajevskoj Vijećnici. Forum je okupio više od 130 istaknutih predstavnika najviših sudskih komore – vrhovnih i ustavnih sudova, sudskih vijeća, direktora pravosudnih akademija, institucija i nevladinih organizacija iz Albanije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije , kao i predstavnika ovih zemalja u Europskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Forum je organizovan od strane the Advice on Individual Rights in Europe Centre (AIRE) i Civil Rights Defenders (CRD) uz podršku Vlade Velike Britanije, Švedske, Vijeća za regionalnu saradnju i German Society for International Cooperation (GIZ) . Cilj foruma bio je unaprjeđivanje primjene Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR) i ubrzanje Europske integracije regiona. Glavne teme ovogodišnjeg foruma bile su: pravično suđenje, s naglaskom na pravo na nezavisan i nepristrasan sud kao jedan od postulata vladavine prava; regionalni izazovi u pogledu prava na sudovima; i, potreba za povećanu efikasnost pravosuđa što se tiče nezavisnosti i nepristrasnosti sudova.

Menadžer programa za zapadni Balkan iz AIRE Centra, Biljana Braithwaite, izjavila je da: “veća djelotvornost pravosuđa koju iziskuju integracije u EU mora u isti mah biti propraćena i drugim ključnim odlikama pravičnog suđenja, kao što su nezavisnost i nepristrasnost sudova. Upravo kroz primjenu prakse Europskog suda u Strasbourgu možemo na najbolji način osigurati poštovanje tih prava i težiti istovremeno i djelotvornosti i pravičnosti” Osim toga, britanski ambasador u BiH Edward Ferguson je rekao da je ovaj forum odlična prilika za sudije viših sudova u regiji, ali i iz Europe, da podijele svoja iskustva, i uče jedni od drugih. On je dodao da je evidentno da u Bosni i Hercegovini, kao i u širem regionu Balkana, sistem pravde na svim nivoima je često na meti neprimjerenog političkog uticaja i pritiska.

U toku foruma učesnici su bili podijeljeni u 4 radne grupe: 1. sudije i nacionalne sudije Europskog suda za ljudska prava – sa posebnim fokusom na probleme pred domaćim sudovima; 2- Sudski centri i instutucije za obuku – sa fokusom na razvoj nacionalne i regionalne strategije o razvoju vještina i znanja; 3. Državni službenici – sa fokusom na jačanje znanja i vještine u pravosuđu o temama nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta; 4. Predstavnici nevladinih organizacija i pravnih eksperata- sa fokusom na diskusiju o ulozi nevladinih organizacija i pravnih stručnjaka u nacionalnim parnicama Europskog suda za ljudska prava. Predstavnici ADI-ja su učestvovali u četvrtoj radnoj grupi u kojoj se raspravljao član 6 Europske konvencije za ljudska prava, pravo na pravično suđenje. U skladu s tim, direktorica ADI-ja, Snježana Ivandić Ninković, naglasila je potrebu donošenja jedinstvenog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u skladu sa članom 6 Konvencije; ovaj problem je kasnije predstavljen na završnoj diskusiji foruma.