Izvještaj Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini 2016

17 Juna, 2016 / Komentari isključeni za Izvještaj Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini 2016

Naše publikacije Publikacije Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative je sprovela analizu o vrsti i dostupnosti usluga besplatne pravne pomoći, informacija i savjetovanja u periodu septembar – decembar 2015. Ovo je druga analiza urađena na osnovu nalaza prvog izvještaja Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u BiH iz 2013. godine. Novo istraživanje uključilo je analizu postojeće pravne legislative i prakse u BiH i postojećih kapaciteta davaoca usluga besplatne pravne pomoći. Cilj ove analize je da se otkriju i analiziraju prepreke s kojima se suočavaju građani koji pokušavaju da ostvare svoja prava pred sudovima i državnim organima, te da se stekne dublji uvid u iskustva sa besplatnom pravnom pomoći kao mehanizmom koji stoji na raspolaganju onim građanima koji se u ostvarivanju svojih prava susreću sa finansijskim preprekama ili diskriminacijom. Izvještaj je objavljen kao dio projekta “Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći” finansiranog od strane Evropske unije.

Izvještaj u PDF formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Pristup pravdi izvjestaj-BHS-verzija-18.11.2016