Okrugli sto “Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini”

30 Septembra, 2016 / Komentari isključeni za Okrugli sto “Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini”

Vijesti

29.09.2016. godine je održan okrugli sto na temu „Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“. Cilj okruglog stola je bio upoznati učesnike/ce sa stanjem u oblasti pristupa pravdi, kroz pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći građanima u Bosni i Hercegovini, te da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unaprijedilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH. Također, na okruglom stolu su prezentovani rezultati istraživanja „Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“ koje je sprovela Asocijacija za demokratske inicijative, a u kome su učestvovali Centri/Zavodi za besplatnu pravnu pomoć, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i pravne klinike. Pitanje pravnog okvira kojim se regulira besplatna pravna pomoć u BiH, kapaciteti davalaca usluga te postojeće stanje u praksi u pogledu informisanja, savjetovanja i pružanja pravne pomoći je bio osnov za diskusiju. Jedan dio događaja bio je posvećen dostupnosti besplatne pravne pomoći u BiH za žrtve zločina iz mržnje. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici/ce javnih institucija kao i predstavnici/ce civilnog društva i međunarodnih organizacija. Održavanje okruglog stola podržali su Europska komisija i Civil Rights Defenders.