Defenders’ Days 2018

17 Aprila, 2018 / Komentari isključeni za Defenders’ Days 2018

Vijesti

Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo učestvovala je na konferenciji Defenders’ Days 2018, koja se održavala u blizini Stockholm, Švedska. Defenders’ Days is jedna od najvećih konferencija za branitelje/teljke ljudskih prava. Konferencija je održana Djurönäset u periodu od 9-12 aprila 2018. godine. Kao i prethodnih godina, organizator Defenders’ Days konferencije je Civil Rights Defenders.

Cilj konferencije je jačanje i pružanje podrške braniocima/teljkama ljudskih prava. Dodatni cilj konferencije je stvaranje mogućnosti za umrežavanje i razmjenu znanja između ljudi koji su svakodnevno, uprkos riziku od sopstvene sigurnosti, bore za demokratiju, slobodu izražavanja i ljudska prava.

Konferenciju čine radionice za i zajedno sa braniteljima ljudskih prava različitih tema. Ovogodišnja konferencija se fokusirala na digitalnu bezbjednost, psihosocijalne aspekte sigurnosti i inovacije kao sredstva za borbu protiv kršenja ljudskih prava.

Uz održavanje konferencije Defenders’ Days, Civil Rights Defenders svake godine organiziraju godišnju dodjelu nagrade za Civil Rights Defender of the Year. Ceremonija dodjele godišnje nagrade se održala 12 aprila 2018. godine. Dobitnik nagrade u 2018. godini je Turski branitelj ljudskih prava i novinar Murat Çelikkan – jedan od najjačih glasova Turske za otvoreniju Tursku u kojoj se poštuju ljudska prava.

Ove godine, oko 200 branitelja/teljki ljudskih prava iz 45 zemalja i 5 kontinenata je učestvovalo na konferenciji, kao i ceremoniji dodjele godišnje nagrade Civil Rights Defender of the Year.

Ukoliko želite znati više o konferenciji, posjetite sljedeću web stranicu: https://defendersdays.civilrightsdefenders.org/about/

Agenda konferencije je dostupna na sljedećoj web stranici: https://defendersdays.civilrightsdefenders.org/conference/defenders-days-2018/agenda-2018/