Peti regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Europu

16 Marta, 2018 / Komentari isključeni za Peti regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Europu

Vijesti

Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo trenutno prisustvuje petom regionalnom forumu vladavine prava za jugoistočnu Europu, koji se održava u period od 16-17 marta 2018. godine u hotelu Marriot u Skoplju.

Forum je okupio 160 istaknutih predstavnika/ca najviših sudskih komora – vrhovnih i ustavnih sudova, sudskih vijeća, institucija i nevladinih organizacija iz Albanije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i predstavnika/ca ovih zemalja u Europskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Kao i prethodnih godina, vladavina prava u zemljama jugoistočne Europe je glavni fokus foruma. Cilj foruma je unaprjeđivanje primjene Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, gdje je poseban fokus stavljen na primjenu Člana 3 Konvencije.

U toku foruma, učesnici/ce će biti podijeljeni u 5 radnih grupa: 1A. sudije/sutkinje ESLJP i sudije/sutkinje na nacionalnom nivou – uslovi lišenja slobode, uključujući i pozitivne obaveze da obezbijedi njihovu saglasnost sa standardima Europskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT); 1B. sudije/sutkinje ESLJP i sudije/sutkinje na nacionalnom nivou – procesna obaveza sprovođenja djelotvorne istrage tvrdnji o zlostavljanju i korištenju dokaza prikupljenih suprotno članu 3 u krivičnom postupku; 2. zastupnici/ce država pred ESLJP – podizanje nivoa svijesti o pitanjima mučenja i zlostavljanja; 3. centri i institucije za pravosudnu obuku – budući programi obuke za nosioce pravosudnih funkcija; 4. predstavnici/ce NVO, ombudsmeni i pravni stručnjaci – glavni izazovi u vezi sa mučenjem i zlostavljanjem.

Forum je organizovan od strane the Advice on Individual Rights in Europe Centre (AIRE) i Civil Rights Defenders (CRD) uz podršku Vlade Velike Britanije i Vlade Švedske.

Program foruma možete preuzeti ovdje: Agenda – Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu