Projekat „Analiza nacionalnog zakonodavstva o pranju novca, oduzimanju imovine i njegovoj implementaciji i uticaju na prava optuženih u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji“

3 Januara, 2019 / Comments (0)

Projekti Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), u saradnji sa Balkanskom regionalnom mrežom za vladavinu prava (BRRLN) sprovodi projekat pod nazivom “Analiza nacionalnog zakonodavstva o pranju novca, oduzimanju imovine i njegovoj implementaciji i uticaju na prava optuženih u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji”.

Cilj projekta: identifikovanje najvećih i najčešćih problema u vezi sa procedurom, pozicijom odbrane, kao i zalaganje za poboljšanje de jure i de facto u oblasti odbrane u predmetima pranja novca i oduzimanja imovine, kao i poboljšanje kroz razmjenu iskustava u interesu obezbjeđivanja jednakosti stranaka i načela jednakosti oružja.

Period implementacije projekta: 01/01/2019 – 31/10/2019

Projekat je podržan od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).