Projekat “Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)”

5 Februara, 2019 / Comments (0)

Projekti Vijesti

U februaru 2019. godine, Asocijacija za demokratske inicijative, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), je započela sprovođenje projekta pod nazivom “Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Razvijanje i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)”.

Glavni cilj projekta je izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za MMSP u FBiH i Vodiča za samozastupanje za MMSP u RS. Kako bi ispunili navedeni cilj projekta, planirane su sljedeće aktivnosti:

  • Konsultacije (individualne i grupne) sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući nevladine organizacije, sudove, advokate, poslovne subjekte, privredne komore, advokatske komore itd., o strukturi, ključnim porukama, sadržaju i stilu vodiča,
  • Priprema nacrta sadržaja Vodiča na osnovu zaključaka konsultacija sa zainteresovanim stranama,
  • Održavanje 5 fokus grupa (3 u FBiH, 2 u RS) i predstaviti sadržaj Vodiča zainteresiranim stranama za dodatne komentare, sugestije i prijedloge,
  • Izrada Vodiče za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH i RS,
  • Uspostavljanje Linije za pomoć (Help Line) za MMSP u FBiH i RS,
  • Izrada promotivnog plana Vodiča,
  • Održavanje 2 okrugla stola (jedan u FBiH, jedan u RS) u svrhu promovisanja Vodiča,
  • Izrada kratkih promotivnih video spotova za promociju Vodiča,
  • Revizija Vodiča nakon 12 mjeseci kako bi Vodiči bili relevantni, ažurirani i korisni za MMSP, na osnovu komentara i sugestija prikupljenih na prethodnim aktivnostima, kao i izmjena i dopuna zakona.

Period implementacije projekta: 04/02/2019 – 31/03/2021

Projekat je podržan od strane Svjetske banke, a finansiran od strane Vlade Velike Britanije.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.