Fokus grupe sa mikro, malim i srednjim preduzećima – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

27 Aprila, 2019 / Comments (0)

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS) održala je niz fokus grupa sa predstavnicima/cama mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) na temu izrade Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP). Fokus grupe su održane u periodu od 12.03.2019. – 24.04.2019.

Na fokus grupama su ukratko predstavljene aktivnosti projekta, te se diskutiralo o problemima koje MMSP imaju u pristupu privrednim sudovima/odjeljenjima, postojećoj strukturi privrednih sudova/odjeljenja, te smo predstavili sadržaj Vodiča za samozastupanje za MMSP. Predstavnici/ce MMSP-a su imali priliku da direktno daju komentare na sadržaj Vodiča, te da predlože koje teme se trebaju detaljnije obraditi u Vodiču.

Fokus grupe su održane u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini, Izrada i distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)“, koji je podržan od strane Svjetske banke, a finansiran od strane Vlade Velike Britanije.