Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR projekat

10 Januara, 2021 / Komentari isključeni za Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR projekat

Projekti Vijesti

Primarni fokus projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR projekat“ usmjeren je na kršenja prava građana prouzrokovana radom institucija i pojedinaca na političkim funkcijama. Slučajevi kršenja ljudskih prava, koje bilježe organizacije civilnog društva u BiH, mogu se klasificirati u nekoliko kategorija (sloboda mišljenja i informacija, sloboda mirnog okupljanja i organizovanja i sloboda kretanja).

Koncept zaštite i promocije ljudskih prava pružit će se kroz inovativan pristup umrežavanju akademskih institucija i organizacija civilnog društva. Imajući na umu da komunikacija između ova dva sektora u vezi sa zaštitom prava nije funkcionirala najbolje u prethodnom periodu, projekat će se baviti zajedničkim aktivnostima zagovaranja ova dva sektora. Sastavni dio ovih zagovaračkih aktivnosti će uključiti i istraživačke novinare i ljude koji su prepoznati kao branitelji ljudskih prava i koji čine osnovu komunikacije na projektu s akademskim predstavnicima. Ovako uspostavljena mreža će raditi na pregovaračkoj sesiji sa institucijama o temama vezanim za kršenje ljudskih prava.

Drugi dio projektnih aktivnosti povezan je sa političkim dijalogom razvijenim između institucija i drugih učesnika radi poboljšanja politika i praksi koje dovode do kršenja ljudskih prava. Mreža uspostavljena kroz projekat raspravljat će, komunicirati i zagovarati promjene s našom javnošću kroz javni dijalog, aktivnosti javnog savjetovanja i podržavajući procese koje je pokrenulo civilno društvo u zaštiti ljudskih prava.

Praćenje kršenja ljudskih prava biće predstavljeno pružanjem izvještaja o borbi za zaštitu ljudskih prava (dva izvještaja) sa preporukama ministarstvima na svim nivoima i Instituciji ombudsmana za ljudska prava.

Komunikacija s javnošću važan je segment projekta o kojem će se govoriti kroz kampanju i konferenciju. Na ovaj način cilj je uključiti akademske radnike u javni prostor i steći njihovo mišljenje o društvenim događajima i pojavama povezanim s kršenjem ljudskih prava.

Implementatori projekta: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment (PIM), u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratske  inicijative (ADI)

Period implementacije projekta: 01/01/2021 – 31/12/2022

Projekat je podržan od strane Europske Unije.

Više o projektu možete pročitati i ovdje:

https://euresurs.ba/projekat/contribution-of-the-academic-community-to-the-protection-of-human-rights-in-bih-(2021%E2%80%A6)/10028