Institucionalna kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

31 Augusta, 2021 / Komentari isključeni za Institucionalna kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Naše publikacije Vijesti

U sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”, izrađena je ,,Studija mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”. Studija predstavlja rezultat četvoromjesečnog istraživanja sprovedenog prema projektom definisanoj metodologiji.

U fokusu Studije se nalaze organi vlasti i Institucije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i njihovi identifikovani slučajevi kršenja prava na slobodu mišljenja i informisanja, prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i prava na slobodu kretanja.

U Bosni i Hercegovini postoji neusaglašenost domaćeg zakonodavstva kojim se štite tri navedena ljudska prava, sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Iz aspekta zaštite ovih prava evidentan je i problem primjene prekršajnih odredbi policije i sudova, gdje je neophodno izmijeniti određene procedure i prakse postupanja kako bi stepen zaštite, naprijed navedenih, ljudskih prava bio na znatno višem nivou. Problem predstavlja i izražena disproporcija između broja izjavljenih žalbi u odnosu na policiju  Instituciji ombudsmana/ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegvini i broja preporuka koje je izdala ova Institucija.

Više pojedinosti vezanih za institucionalno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini možete pronaći u ,,Studiji mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini” i bliže se upoznati sa mapiranim slučajevima institucionalnog kršenja tri gorenavedena ljudska prava, kao i sa zaključcima i preporukama za unapređenje politika zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.