Treća radionica CAHR projekta održana u Tuzli

7 Oktobra, 2021 / Komentari isključeni za Treća radionica CAHR projekta održana u Tuzli

Vijesti

06.10.2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana je treća radionica za izradu zagovaračkog plana u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“, uz podršku Evropske unije.

Tokom radionice, članice CAHR mreže iz Tuzle, Bijeljine, Gračanice i Zenice su imale priliku bolje se upoznati sa ciljevima projekta, zagovaračkim ciljevima, te predstojećim projektnim aktivnostima. Takođe, članice su imale prilikurazgovarati sa Prof. dr Aleksandrom R. Ivanovićem, autorom„Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ o zaključcima i preporukama navedenim u Studiji, koju možete preuzeti ovdje 

Nakon prezentacije projekta, zagovaračkih aktivnosti i zaključaka Studije, uslijedila je diskusija o trenutnim izazovima i preprekama sa kojima se članice mreže svakodnevno susreću u svome radu i djelovanju, sa fokusom na pravu na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu mirnog okupljanja, kao i na slobodu kretanja.Fokus diskusije je bio na preprekama sa kojima su se članice susretale tokom organizovanja protesta, festivala i sličnih aktivnosti, te na nepoštivanje zakonskih propisa i postavljanje dodatnih uslova za održavanje protesta/festivala. Jedan od zaključaka diskusije je da institucije Bosne i Hercegovine trebaju pronaći balans između potrebe da se zaštiti javni red i mir i prava građana da iskažu svoje mišljenje.

U drugom dijelu diskusije, članice su istakle da je potrebno raditi na jačanju kapaciteta lokalnih zajednica u njihovom djelovanju i zaštiti ljudskih prava građana. Lokalne zajednice su centralna mjesta u kojima bi građani trebali tražiti svoja prava, odnosno raditi na promjenama. Posmatrajući trenutno stanje, članice CAHR mreže su zaključile da lokalne zajednice nisu pokretači promjena, te da bi se rad mreže, u jednom dijelu, trebao fokusirati na lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

U zadnjem dijelu radionice, članice CAHR mreže koje su prisustvovale radionici u Tuzli su imale diskusiju o problemu neinformisanosti građana Bosne i Hercegovine o njihovim pravima, kao i njihovoj nespremnosti da prijave kršenja ljudskih prava. Kroz svoj rad, CAHR mreža bi trebala raditi na boljoj informisanosti građana o njihovim pravima, kao i na ohrabrivanju građana da prijave kršenja ljudskih prava kojima su svakodnevno izloženi.

Projekat „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH“ implementira   Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative (ADI).